Geschiedenis

De geschiedenis van Zwem- en Recreatiepark De Koet

Kockengen is een waterrijk dorp, evenals de omgeving. Dat betekent dat het letterlijk van levensbelang kan zijn dat kinderen kunnen zwemmen en in de gelegenheid worden gesteld om het te leren. Pure noodzaak dus om er voor de plaatselijke bevolking voor te zorgen dat er op een bereisbare afstand een zwemgelegenheid is. Toen dus halverwege de negentiger jaren het Kockengense zwembad gesloten zou moeten worden omdat het niet meer exploitabel zou zijn, kwam dan ook de gehele plaatselijke bevolking van dit dorp in opstand. De initiatiefrijke inwoners zaten niet bij de pakken neer en door sponsoring, veel zelfwerkzaamheid en goed commercieel gevoel bleek de inmiddels “Stichting Zwem-en Recreatieatieparkt de Koet” in staat om een “doorstart” te bewerkstelligen. Inmiddels is Zwem- en Recreatiepark De Koet uitgegroeid tot een meer dan onmisbare voorziening voor de plaatselijke bevolking en omstreken.

“Stichting Zwem-en Recreatieatieparkt de Koet” is exploitant van het park. De stichting is opgericht eind 1995, door inwoners van Kockengen, toen de exploitatie van het bad voor de eigenaar, de gemeente, te duur werd. De gemeente is eigenaar gebleven van grond en opstallen en steunt ‘De Koet’ met een jaarlijkse subsidie. Het stichtingsbestuur bepaalt het beleid, geeft leiding aan het badteam dat jaarlijks wordt aangesteld voor het geven van zwemlessen, het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten en het houden van toezicht. De vrijwilligers doen al het overige werk: kassadiensten, onderhoud van park, baden, speeltoestellen, gebouwen en machinekamer, het schoonmaken en werkzaamheden die te maken hebben met financiën, administratie en publiciteit. Vrijwilligers helpen het badteam bij bijzondere activiteiten.