Bestuur

Stichting Zwem & Recreatiepark ‘De Koet’ is exploitant van het park, en is eind 1995 opgericht door inwoners van Kockengen, toen de exploitatie van het bad voor de eigenaar, de gemeente, te duur werd.

De gemeente is eigenaar gebleven van grond en opstallen en steunt ‘De Koet’ met een jaarlijkse subsidie.

Het stichtingsbestuur bepaalt het beleid, geeft leiding aan het badteam dat jaarlijks wordt aangesteld voor het geven van zwemlessen, het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten en het houden van toezicht.

Het bestuur bestaat uit betrokken vrijwilligers. Zij hebben allen een verschillend takenpakket. In de maandelijkse bestuursvergadering worden besluiten genomen op basis van gemeenschappelijkheid. Van het beleid, zowel de uitvoering als de planning wordt verslag gedaan in een jaarverslag.

Voorzitter

Ellen Bruin

Secretaris

Will van Dinter

Penningmeester

Vacature              

Algemene leden 

Adrie de Lange: Kassa vrijwilligers & marketing

Ineke Molenaars: P&O, website en informatie boekje

Richard Oostveen: Winteronderhoud