Bestuur

Stichting Zwem & Recreatiepark ‘De Koet’ is exploitant van het park, en is eind 1995 opgericht door inwoners van Kockengen, toen de exploitatie van het bad voor de eigenaar, de gemeente, te duur werd.

De gemeente is eigenaar gebleven van grond en opstallen en steunt ‘De Koet’ met een jaarlijkse subsidie.

Het stichtingsbestuur bepaalt het beleid, geeft leiding aan het badteam dat jaarlijks wordt aangesteld voor het geven van zwemlessen, het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten en het houden van toezicht.

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf inwoners uit Kockengen. Zij hebben allen een verschillend takenpakket. In de maandelijkse bestuursvergadering worden besluiten genomen op basis van gemeenschappelijkheid. Van het beleid, zowel de uitvoering als de planning wordt verslag gedaan in een jaarverslag.

Voorzitter
Ellen Bruin

Secretaris

Linda van der Weijden

Penningmeester

Ronald Brinkhof                      

Algemene leden 
Kassa vrijwilligers en adverteerders: Adrie de Lange
Badteam, P & O, automatisering: Fred de Bruin
Winteronderhoud: Richard Oostveen

Notulist

Tessa van der Leij