Zwemlessen

Diploma en Zwemles algemene informatie

Leeftijdsregeling
Ons streven is dat een kind in één seizoen het diploma haalt waarvoor het zich inschrijft.
Daarom hebben we besloten dat bij aanmelding voor overlevingszwemmen voor peuters (OvP) geldt dat het kind op 1 mei van het cursusjaar drie jaar moet zijn.

Voor Voorbereidend A (VBA) geldt dat het kind op 1 mei van het cursusjaar vier jaar oud moet zijn.

Een kind dat aangemeld wordt voor de A-lessen, moet op 1 mei van het cursusjaar vijf jaar oud zijn.

Waarom deze leeftijd grens? De ervaring van de laatste jaren leert, dat jongere kinderen niet na één seizoen Voorbereidend A sterk genoeg zijn om vervolgens met succes in één seizoen het A diploma te halen. Kinderen die iets ouder zijn als ze aan de lessen beginnen, hebben een veel grotere kans op succes.

Kijklessen
Drie keer worden ouders uitgenodigd voor een kijk- en/of meezwemles. Dat is een prima manier om zelf te ervaren hoe hun kind er voor staat en ook om te merken waar tijdens het extra oefenen op gelet moet worden.

Data om te onthouden
Bijna alle zwemlessen beginnen direct op de maandag na de opening. Het overlevingszwemmen voor peuters en voorbereidend A beginnen iets later in het zwemseizoen. Voor alle specifieke info over data, kledingzwemmen etc. verwijzen wij u naar de pagina Overzicht lessen.

Contact
Clothilda van Kleinwee is de contactpersoon met wie ouders over de lesvorderingen van hun kind kunnen praten. Dat is omdat de kinderen vaak van meerdere instructeurs les krijgen. Deze instructeurs hebben zeer regelmatig onderling overleg over de vorderingen. e-mail: zwemlessen@dekoet.nl

Niet zwemmen bij….

Mocht uw kind last hebben van, krentenbaard, waterpokken of steenpuisten, dan is het niet toegestaan om te zwemmen. Dit omdat de kans op besmetting te groot is. Wij rekenen op uw begrip.

Inschrijven
Inschrijven voor alle zwemlessen kan via deze pagina.

Het Officiële Zwem-ABC

Omdat er in de loop der jaren nogal wat veranderd is in het zwemonderwijs, willen wij u een beeld geven van het nieuwe Zwem-ABC en welke eisen gesteld worden aan de leerlingen. Daarmee willen we ook de vragen beantwoorden die mogelijk in de loop van het zwemseizoen bij u opkomen.

Het Zwem-ABC bestaat uit een drietal Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, kunnen snel achter elkaar en op jonge leeftijd worden gehaald. Het diploma C daarentegen vereist meer kracht en vaardigheid en zal mak­kelijker op een latere leeftijd kunnen worden behaald. Maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

Overlevingszwemmen voor Peuters en Voorbereidend A
Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watergewend maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren lopen in het water, spetteren, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder wa­ter kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren ken­nen en zich er prettig in voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangebo­den, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water, ieder spel heeft een bedoeling! Als een kind kan drijven op borst en rug, is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen en nog meer vaardigheden
Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakings­slagen en worden bij ieder diploma wat moeilijker. Behalve aan de zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschil­lende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en de kant en naar de bodem gaan.

Zwemveiligheid
Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.

Informatie over Zwemvaardigheid

De Nationale Raad voor Zwemdiploma’s (NRZ) heeft in samenspraak met alle aangesloten verenigingen en zwembaden besloten om de diploma’s, inclusief de eisen, voor Zwemvaardigheid aan te passen. Iedereen was unaniem van mening dat er meer aansluiting moest komen met het ABC-zwemmen. De diploma-eisen voor A, B en C sluiten immers in opgaande lijn op elkaar aan. De eisen voor Zwemvaardigheid, zoals we die kenden, stonden geheel op zichzelf. Dit heeft geresulteerd in een compleet nieuwe opzet voor Zwemvaardigheid, waarbij het gekleed zwemmen terug is.