Vertrouwenspersoon

Iedereen die sport en recreeert moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we als bestuur en medewerkers.er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, kan het zijn dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Meestal, en bij voorkeur, kunnen deze situaties goed worden besproken met een team- of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze situaties kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Doet zich onverhoopt ongewenst gedrag voor waarbij men denkt niet binnen de Stichting Zwem- & Recreatiepark “de Koet” terecht te kunnen, dan ziet het bestuur van de Stichting Zwem- & Recreatiepark “de Koet” graag dat men hiermee niet blijft rondlopen, maar een beroep doet op de ondersteuning van een vertrouwenspersoon.

De Stichting Zwem- & Recreatiepark “de Koet” heeft Jacqueline van de Bilt bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Zij is GGZ maatschappelijk werkster en hiervoor opgeleid. De vertrouwenspersoon hoeft geen verantwoording af te leggen of verslag te doen aan het bestuur, en is daardoor onafhankelijk. De vertrouwenspersoon is per e-mail te benaderen waarna zij zo snel mogelijk contact met u opneemt.

Het e-mail adres is: vertrouwenspersoon@dekoet.nl

Tevens is er met ingang van 1 mei 2010 door het NOC*NSF een telefonisch meldpunt beschikbaar voor de zwembad branche. Dit zijn dus vertrouwenspersonen van buiten de Stichting Zwem- & Recreatiepark “de Koet” op wie iedereen gratis een beroep kan doen. Bij het NOC*NSF meldpunt (0900 – 20 25 590, € 0,10 per minuut) kun je terecht met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Je kunt het telefoonnummer van een vertrouwenspersoon of adviseur bij jou in de buurt anoniem opvragen. Je kunt daarbij zelf aangeven of je liever met een man of vrouw praat. Het meldpunt kan je zeer gedetailleerd informatie verschaffen over welke vertrouwenspersoon of adviseur het meest geschikt is voor jouw vraag of probleem.
Het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Wij benadrukken, dat ook jongeren, of hun ouders namens hen, van vertrouwenspersonen gebruik kunnen maken. Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd persoon van binnen of van buiten de stichting.

Het Bestuur

Naar de website van de NOC*NSF