Overlevingszwemmen voor peuters

Dit jaar start De Koet met overlevingszwemmen voor peuters.

De vaardigheden die de kinderen aangereikt krijgen, zorgen er voor dat de peuters
worden voorbereid op allerlei onvoorziene gebeurtenissen in en rondom het water.

Lees verder