U-PAS

Sinds 2010 kunnen U-pas houders tegen gereduceerd tarief een abonnement en een leskaart voor de A-lessen aanschaffen. Wij zijn blij dat wij in samenwerking met U-pas ook dit jaar de U-pas houders weer een voordelig abonnement en / of leskaart voor de ABC-lessen kunnen aanbieden.

De korting geldt alleen voor abonnementen en/of leskaart(en) voor genoemde lessen. De U-pas korting is niet van toepassing bij bijvoorbeeld de toeslag per persoon die na de voorverkoop wordt geheven. Let op, jaarlijks per 31 mei nieuwe U-pas tarieven!

Indien u in aanmerking wilt komen voor de U-Pas korting dient u voor elk gezinslid dat recht heeft op korting de U-PAS mee te brengen.

Daarnaast dient u dit aanvraagformulier voor de U-pas houders volledig op de computer in te vullen, uit te printen en in te leveren.

Indien u geen computer of printer heeft neem dan even contact met ons op.

Voor vragen: upas@dekoet.nl. Voor meer informatie over de U-pas: www.u-pas.nl.

Per juli 2015 is tevens onderstaande regeling van kracht

 • Gratis diplomazwemmen voor kinderen uit gezin met U-pas

Gemeente Stichtse Vecht biedt kinderen (vanaf 4 tot en met 17 jaar) uit een U-pasgezin, die geen zwemdiploma A hebben, de mogelijkheid om dit diploma alsnog te halen.

Voorwaarden om voor deze vergoeding in aanmerking te komen:

  • voor kinderen vanaf 4 tot en met 17 jaar;
  • uw gezin moet in bezit zijn van U-pas en in gemeente Stichtse Vecht wonen;
  • zwemlessen moeten worden gevolgd in De Koet.
  • vergoeding geldt alleen voor het behalen van zwemdiploma A (niet voor B en C);
  • geen terugwerkende kracht, maar ook geen terugbetalingsverplichting;
  • de regeling geldt vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2016.

Aanmelden via info@stichtsevecht.nl. Vermeld duidelijk in uw e-mail:

  • naam van uw kind;
  • leeftijd van uw kind;
  • U-pasnummer;
  • uw adres.

Nadat uw e-mail is ontvangen krijgt u een bevestigingsbrief van de gemeente. Met deze brief gaat u naar zwembad De Koet en schrijft u uw kind in. U spreekt met het zwembad af wanneer u kind kan starten met de zwemlessen.

U-pas afspraken tot 31 mei 2019

Abonnement kind (0 t/m 17 jaar):30% korting (+ € 5,00 administratiekosten na de voorverkoop)
Abonnement 65+ :30% korting (+ € 5,00 administratiekosten na de voorverkoop)
Abonnement volwassene:30% korting (+ € 5,00 administratiekosten na de voorverkoop)
Gezinsabonnement :30% korting (basis) + 30% korting per gezinslid
(+ € 5,00 administratiekosten per gezinslid na de voorverkoop)
*** Leeftijd mbt entreeprijzen: Leeftijd op het moment van de opening van het bad, of indien het abonnement later word aangeschaft het moment van aanschaf.

Lessen:

VBA diploma : 2 lessen per week ; 40% korting + abonnementskosten
A diploma : 4 lessen per week      ; 40% korting + abonnementskosten
B diploma : 2 lessen per week      ; 40% korting + abonnementskosten
C diploma : 2 lessen per week      ; 40% korting + abonnementskosten

De berekening van de kortingen en de laatste U-pas tarieven vindt u op dit Aanvraagformulier (Excel)

De U-pas houder is verantwoordelijk voor voldoende budget.

Indien de U-pashouder geen of onvoldoende budget heeft, dient de U-pashouder de resterende kosten te betalen.