Huisregels

‘De Koet’ dankt het bestaan aan de vrijwillige inspanning van honderden mensen. Wij vragen van onze bezoekers een respectvolle omgang met onze medewerkers, met andere bezoekers en met alles wat u op ons terrein aantreft.

Algemeen

 • Badteam en vrijwilligers stellen het op prijs als klachten, wensen, vragen en suggesties direct met hen besproken worden;
 • Mede met het oog op de eigen veiligheid is iedere bezoeker verplicht aanwijzingen van het badteam direct op te volgen;
 • ‘De Koet’ is geen crèche: jonge kinderen zonder diploma moeten altijd begeleid worden door een volwassene;
 • De bezoeker blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid, toezicht op jonge kinderen en het bewaken van eigendommen.
 • Hinderlijk gedrag waaronder het zonder toestemming beeldmateriaal maken van andere bezoekers of anderszins is uitdrukkelijk verboden.
 • De “Gedragscode Zwembadbranche” is hier van toepassing.

Glaswerk

 • Het is niet toegestaan om glaswerk (glazen, flessen e.d.) mee te brengen en te gebruiken. Dit verbod geldt voor het hele terrein.

Roken, alcohol en drugs

 • ‘De Koet’ schenkt geen alcohol. Het gebruik van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan. Volwassenen wordt gevraagd van het gebruik van alcohol af te zien;
 • Het in bezit hebben of gebruiken van alle soorten drugs is verboden;
 • De Koet is rookvrij, dat betekent dat er op het terrein niet gerookt mag worden!

Bad en peuterbad

 • Het peuterbad is alleen toegankelijk voor kinderen jonger dan  6 jaar, onder doorlopende begeleiding van een volwassene;
 • Kinderen zonder diploma mogen alleen in het grote bad onder begeleiding van een volwassene: uitsluitend in het ondiepe deel en met armvleugeltjes;
 • Deze kinderen mogen nooit in het diepe deel, dus ook niet met vleugeltjes om, tenzij op initiatief van het badteam;
 • Bezoekers dienen extra voorzichtig te zijn bij het gebruik van de glijbaan en het springen en duiken van de z.g.n. dekenkast;
 • Bij onweer: Direct het water verlaten!

Veld, ligweide en zandbak

 • Balsporten: uitsluitend op de sportterreintjes;
 • Alle afval in de afvalbakken;
 • De zandbak is in principe bedoeld voor gebruik door kleine kinderen. Die mogen daar ook best met een beetje water spelen. Maar zij mogen geen water halen in het badgebouw;
 • Nadat er in het zand is gespeeld, voor het zwemmen of douchen.altijd de voeten buiten bij de kraan afspoelen / wassen;
 • Draagbare luidsprekers (bijvoorbeeld bluetooth speakers) zijn niet toegestaan.

Gebouw

 • Niet met vuile voeten of schoenen het gebouw betreden;
 • Het badgebouw is geen speelplek. Voor andere bezoekers is het prettig als je er niet schreeuwt en geen rommel maakt.

Gedragsregels

Onze gedragsregels zijn bedoeld om iedereen een veilige en plezierige tijd te bezorgen, daarom zijn onacceptabel:

 • Verbale en/of lichamelijke misdragingen en bedreigingen tegenover de vrijwilligers, het badteam en bezoekers;
 • Overlast (blijven) bezorgen aan anderen;
 • Het maken van foto’s en/of ander beeldmateriaal van anderen zonder toestemming.
 • Dronkenschap;
 • Het in bezit hebben, gebruik en/of verhandelen van drugs;
 • Ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag;
 • Na waarschuwing de huisregels blijven overtreden.

Bij constateren van een strafbaar feit zullen wij altijd de politie inschakelen.

Bestuur Stichting Zwem- & Recreatiepark ‘De Koet’