Overlevingszwemmen voor peuters

Dit jaar start De Koet met overlevingszwemmen voor peuters.

De vaardigheden die de kinderen aangereikt krijgen, zorgen er voor dat de peuters
worden voorbereid op allerlei onvoorziene gebeurtenissen in en rondom het water.

We bieden een programma van het overlevingszwemmen aan, dat aansluit op de
lessen, waarbij het zwemmen daadwerkelijk aangeleerd wordt, het zwem ABC.
De kinderen hebben een leeftijd tussen de 3 (geboren voor 1 januari 2015) en 4 jaar (geboren
na 1 januari 2014). Zij oefenen alleen met gediplomeerde zweminstructeurs.