Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wellicht heeft u het een en ander gelezen over de nieuwe wet die met ingang van 25 mei 2018 in werking is getreden.
Deze nieuwe wet AVG, Algemene Verordening Gegevens- bescherming, vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door het invullen van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan Stichting Zwem- en Recreatiepark De Koet de ingevulde gegevens in de computer te verwerken zodat de pasjes gemaakt kunnen worden. Ook voor het registreren van zwemlessen zullen wij deze gegevens gebruiken. Uw gegevens worden alleen daarvoor gebruikt en zullen nooit en te nimmer aan derden verstrekt worden. Net zoals voorgaande jaren gebruiken wij deze gegevens enkel en alleen om u als bezoeker of cursist, d.m.v. uitgereikt pasje te registreren. Tevens verklaart Stichting Zwem en Recreatiepark De Koet dat de gegevens alleen door het kassa- en bad personeel gebruikt worden wanneer het noodzakelijk is. Wij gaan er zeer discreet mee om.